NYT FOREDRAG


Arbejder du med flygtninge/indvandrere med traumer/psykiske problemer? Jeg tilbyder nu at komme ud og holde foredrag om PTSD og traumer. Foredraget bygger på min bacheloropgave og henvender sig til alle med daglig kontakt til disse grupper. Der vil under foredraget være en række små øvelser.

sansogsamling

GRATIS prøve på
afspændnings-
guide.

VELKOMMEN


Grundtanken i mit arbejde er at mennesket er en helhed af krop, psyke og det sociale eller relationelle liv. Alle disse tre faktorer påvirker gensidigt hinanden. Derfor kan du ved at arbejde med kroppen påvirke din kropslige tilstand, ligeså vel som din psykiske tilstand og dit sociale liv/dine relationer. Både gruppeforløb og individuelle forløb strikkes sammen så det passer til dit formål og dine ønsker. Hvis du har spørgsmål eller er interesseret i at høre mere, er du velkommen til at kontakte mig for yderligere info.